Поръчката се изпраща до подателят  след като наш служител се свърже с вас за потвърждаване. Непотвърдени поръчки няма да бъдат изпращани!

Клиентът може да се откаже от поръчката в рамките на 1 час от генерирането в системата на поръчката. Клиентът трябва да информира доставчика чрез e-mail или по телефон, че отказва поръчката.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми клиенти,

На 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) в целия Европейски съюз. Следователно това важи и за нас като администратор на лични данни и за вас като потребител на услугите ни.
Служителите на ‘Корал Енерджи‘‘ ООД са регистрирани, като администратори на лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и полагат дължимата грижа за защита на информацията, станала достояние по повод извършване на поръчка или ползване на Услугите.

В процеса на поръчка на извършваните от нас Услуги и/или подготовката за ползването на Услуги, предоставени от ‘Корал Енерджи‘‘ ООД, клиентите изрично потвърждават съгласието си да предоставят своите лични данни на ‘Корал Енерджи‘‘ ООД. Тези лични данни включват имена,  електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка на стоки и услуги.

Служителите на ‘Корал Енерджи‘‘ ООД събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни единствено за изпълнение на поръчката/услугата.

С електронно писмо на e-mail office@bestcigars.bg клиентите могат да оттеглят съгласието си за обработването на техните данни.

‘Корал Енерджи‘‘ ООД приема да не разкрива лични данни на клиентите си пред трети лица.

 

С уважение,
Екипът на ‘Корал Енерджи‘‘ ООД